9-دستگاه اره نواری کیان صنعت سایز 550- اتومات و نیمه اتومات

* تمام اتومات

* گرد بر تا قطر 520 میلی متر

* گیره هیدرولیک 

*سفت کن تیغه دستی

Categories: ,