6-دستگاه اره نواری کیان صنعت سایز 420- نیمه اتومات

اره نواری سایز 420
نیمه اتومات
** ساخته شده سفارشی بنابر نیاز مشتری
ارسال به سراسر ایران