2- دستگاه اره نواری کیان صنعت 220

اره نواری ابعاد گردبر تا 220 میلی متر
سیستم دستی
ارائه تیغ اره نواری متناسب با قطعه کار مشتری
ارسال به سراسر ایران

Categories: ,